Veerkracht Kristien Van Haver

Europa is na dagenlang moeizaam overleg dan toch toetredingsonderhandelingen begonnen met Turkije. Het missen van die start had ongetwijfeld verreikende gevolgen gehad. De kans dat Turkije Europa na de zoveelste afwijzing de rug had toegekeerd is reëel, met alle politieke en economische gevolgen vandien. En het imago van Europa op het wereldtoneel zou danig aangetast zijn.