Veertien Vlamingen voor Europees parlement

(tijd) - Op 12 juni worden 567 pasjes voor het Europees parlement uitgereikt. Dat zijn er 49 meer dan in 1989. België stuurt 25 verkozenen naar Straatsburg, waarvan veertien Vlamingen. Sinds de derde rechtstreekse verkiezingen voor het Europees parlement in 1989 heeft Europa heel wat stormen doorstaan. Het Verdrag van Maastricht, dat de Europese Gemeenschap omvormde tot een Unie, werd in december 1991 goedgekeurd; maar het trad pas bijna twee jaar later in werking. De euforie voor Europa heeft de voorbije jaren dan ook plaats gemaakt voor teleurstelling en onverschilligheid.