Veertig procent Waalse werklozen krijgt geen begeleiding

(tijd) - Ruim 40 procent van de volwassen Waalse werklozen krijgt geen enkele vorm van begeleiding aangeboden in zijn eerste werkloosheidsjaar. In Vlaanderen is dat slechts 15,6 procent. Dat blijkt uit een studie van het Steunpunt WAV. De onderzoekers verklaren de discrepantie door het feit dat de Waalse regering de nadruk legt op de begeleiding van de jonge werklozen.