Advertentie
Advertentie

Veiliger verkeer voor fietsers en voetgangers

(tijd) - In het Staatsblad verscheen zaterdag de wet die het opdrijven van bromfietsen strenger bestraft. De wet verbiedt fabricage, invoer, verkoop en gratis uitdelen van zogeheten opdrijfkits. Overtreders lopen risico op een gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden, en een boete tot 2 miljoen frank. Ook wie met een opgedreven bromfiets rijdt, komt er niet makkelijk van af. Politie of rijkswacht kunnen zijn voertuig voor één maand aan de ketting leggen. Nog zaterdag werd de gewijzigde wet op de verkeersaansprakelijkheid van kracht. Volgens die wet zijn bestuurders van motorvoertuigen automatisch aansprakelijk voor verkeersongevallen met zwakke weggebruikers. Alleen wanneer een voetganger of fietser een 'onverschoonbare fout' begaat, geldt een uitzondering. De nieuwe wet omschrijft het begrip 'onverschoonbare fout' als 'enkel de opzettelijke fout van uitzonderlijke ernst, waardoor degene die ze begaan heeft zonder geldige reden wordt blootgesteld aan een gevaar waarvan hij zich bewust had moeten zijn.' De autobestuurder krijgt het niet gemakkelijk om te bewijzen dat de zwakke weggebruiker in de fout ging. Fietsers en voetgangers kunnen zelf de objectieve aansprakelijkheid van de automobilist inroepen.