Advertentie
Advertentie

Veiligheid begint volgens SP met wederzijds respect

(tijd) - Wie pleit voor meer veiligheid kan niet tegelijk opkomen voor ongebreideld individualisme. Veiligheid is onlosmakelijk verbonden met het respect voor de andere. Dat respect moet bewaakt worden door duidelijke regels, die op iedereen van toepassing zijn en afdwingbaar zijn met even duidelijke sancties. Die filosofie ligt volgens SP-kopstuk Johan vande Lanotte aan de basis van het 'Actieplan Respect' dat de Vlaamse socialisten maandag voorstelden. De SP'ers pleiten onder meer voor de aanstelling van 250 'aanspreekleraars' in de scholen en de herwaardering van de wijkagent, die tot 'huisagent' omgedoopt wordt.Het veiligheidsthema is niet meer weg te branden uit de verkiezingscampagne. Terwijl het Vlaams Blok met ex-commissaris De Mol tracht te scoren, willen ook de klassieke partijen dit terrein niet braak laten liggen. De VLD sleutelt al enige tijd aan een veiligheidsplan. Ex-minister van Justitie Stefaan de Clerck stelt vandaag het veiligheidsluik uit het CVP-verkiezingsprogramma voor. De SP stak de concurrentie gisteren de loef af met een in stilte opgesteld 'Actieplan Respect'.