Advertentie
Advertentie

Veiligheid voor alles

De veiligheidsproblematiek in winkelcentra ligt René Annaert nauw aan het hart. Hetgeen zich in Het Hemeltje in Volendam afgelopen oudejaarsnacht heeft afgespeeld, versterkt zijn overtuiging dat niets aan het toeval mag worden overgelaten. Daarom ook acht hij een continue sensibilisering van de winkeliers een noodzaak. Hij wijst erop dat bij de renovatie van het Westland Shopping Center nabij de Brusselse Ring, al bijzonder veel aandacht naar de veiligheidsproblematiek ging. Meer bepaald werd de signalisatie naar en de aanwezigheid van vluchtwegen aanzienlijk verbeterd. Bij de nakende renovatie van het Woluwe Shopping Center aan de Woluwelaan zal veiligheid opnieuw centraal staan. De brand in Volendam heeft wel tot gevolg dat eigenaars en winkeliers gevoeliger zijn geworden voor het thema veiligheid, zegt Annaert. Dinska Vermeulen die toezicht houdt in het Grand Bazar Shopping Center in Antwerpen beaamt dat. Zij heeft tijdens de kerst- en nieuwjaarsperiode de winkeliers herhaaldelijk moeten vragen de doorgangen vrij te houden. Uiteraard is het verleidelijk om een en ander buiten de winkel te plaatsen en zo de aandacht van de klanten te trekken. Maar een winkelier moet inzien dat hij dat zoiets in een winkelstraat ook niet kan doen. Dus de gangen moeten vrij blijven, zegt Vermeulen. Bij de eigenaars is het bewustzijn dat in veiligheid moet worden geïnvesteerd sterk doorgedrongen, zegt Annaert. Hij betoogt dat niemand de verantwoordelijkheid wil dragen een slecht beveiligde eigendom te bezitten. In het Grand Bazar Shopping Center stemde de eigenaar, Banimmo, er voor de kerstperiode mee in om extra signalisatie naar de nooduitgangen te voorzien. Hoe meer ontsnappingsmogelijkheden, hoe beter, besluit Vermeulen.