Advertentie
Advertentie

Veiligheidschefs vrezen voor uitholling van hun funktie

ANTWERPEN (tijd) - Miet Smet, minister van arbeid en tewerkstelling, wond er in het najaar van 1993 geen doekjes om dat ze het 'algemeen reglement voor de arbeidsbescherming' (ARAB) wou omvormen tot een 'codex over het welzijn op het werk'. Werkgevers moeten meer aandacht opbrengen voor het milieu, stress, het woon-werkverkeer enz. Smet stoomde een 'wet betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk' klaar. Die tekst moet de plaats innemen van de basiswet uit '52, de 'wet betreffende de gezondheid en de veiligheid van de werknemers, alsmede de salubriteit van het werk en van de werkplaatsen'. De veiligheidschefs vrezen dat het hervormingsplan zal uitmonden in een uitholling van hun funktie. In Vlaanderen zijn ongeveer 2.500 veiligheidschefs aangesloten bij de Vereniging van Diensthoofden voor Veiligheid en Hygiëne van België (VDVHB). 'Het diensthoofd VGV vervult niet alleen een belangrijke rol op het vlak van veiligheid, gezondheid en verfraaiing', stelt voorzitter Chris Van Laethem. 'Op die gebieden hebben we wettelijke verplichtingen, maar daarnaast krijgen we er ook nieuwe taken bij, bv. inzake brandveiligheid, bewaking en milieuzorg. Die evolutie bewijst dat veel ondernemingen een groot vertrouwen hebben in hun veiligheidschef.'