Veiligheidsdebat ontaardt in cijferchaos

(tijd) - Het Kamerdebat over de beleidsverklaring van de federale regering ontaardde gisteren in een bitsige discussie tussen de meerderheid en de oppositie over de evolutie van de criminaliteit in België. Premier Guy Verhofstadt kwam woensdag aanzetten met cijfers zonder documentatie die getuigen van een vermindering van de criminaliteit in 2001. De CD&Ver Tony van Parys presenteerde gisteren andere cijfers zonder documentatie waaruit het tegendeel moet blijken.