Advertentie
Advertentie

Veiligheidsraad schort sancties tegen Servië en Montenegro op

NEW YORK (reuter) - De VN-Veiligheidsraad heeft beslist de economische sancties tegen de Bondsrepubliek Joegoslavië (Servië en Montenegro) op te schorten en het wapenembargo tegen alle republieken van ex-Joegoslavië op te heffen. Verder steunde de raad een resolutie over de overdracht van het door Serviërs bezette Oost-Slavonië aan Kroatië. Inmiddels aanvaardden ook de Bosnische Serviërs het akkoord over Bosnië.De opschorting van de economische sancties tegen de Bondsrepubliek Joegoslavië en de overdracht van Oost-Slavonië werd door de Veiligheidsraad met unanimiteit aanvaard. Rusland onthield zich bij de stemming over de opheffing van het wapenembargo. Moskou prefereerde een opschorting van dit embargo en vindt dat het aantal wapens in de Balkan niet moet worden verhoogd, maar verminderd.