Veiligheidsraad Verenigde Naties na halve eeuw aan herziening toe

NEW YORK (belga) - Eind oktober komen de staatshoofden en regeringsleiders van de 185 leden van de Verenigde Naties naar New York voor de viering van de vijftigste verjaardag van de internationale organisatie. Dan wordt de inwerkingtreding herdacht van het VN-handvest, dat geschreven werd door de overwinnaars van de Tweede Wereldoorlog. Vijftig jaar nadien zijn de geopolitieke verhoudingen echter grondig gewijzigd en staat de werking van de Verenigde Naties ter discussie.Sinds enkele jaren wordt, zij het informeel, druk diplomatiek overleg gepleegd over de samenstelling en de werking van de Veiligheidsraad, het lichaam bij uitstek voor de vredespolitiek van de VN. Duitsland en Japan, twee verliezers van de Tweede Wereldoorlog, staan te trappelen om opgenomen te worden als permanent lid van de raad. De Europese Unie en de Verenigde Staten zijn daar onomwonden voorstander van. Maar ook economisch minder sterke landen die wel een groot deel van de wereldbevolking vertegenwoordigen, zoals Indië, Brazilië en Nigeria, willen hun zitje naast China, de VS, Frankrijk, Groot-Brittannië en Rusland. Deze landen beschikken over een vetorecht in de Veiligheidsraad.