Velu laat bestraffing Uniop-proces over aan wijsheid Hof

(belga) - Aan het eind van zijn requisitoir in het Uniop-proces, over duistere partijfinanciering in PS-kringen, deed procureur-generaal Jacques Velu voor de bestraffing van beklaagde Guy Coëme en de zeven beschuldigden een beroep op de wijsheid van het Hof van Cassatie. Tegen de gewoonte in, stelde het openbaar ministerie zelf geen strafvordering in.Velu verzocht het Hof om de beklaagde en de beschuldigden te straffen met de door de wet voorziene straffen. Hij suggereerde wel dat als verzachtende omstandigheid kan worden overwogen de misdrijven die hen worden ten laste gelegd, te correctionaliseren. De correctionalisering maakt het mogelijk dat lichte straffen worden uitgesproken, met bovendien de mogelijkheid van voorwaardelijke straffen. Als men rekening houdt met het Strafwetboek, lopen alle beschuldigden het risico om tot 15 jaar dwangarbeid te worden veroordeeld voor valsheid in geschrifte en gebruikmaking ervan.