Advertentie
Advertentie

Vennootschap mag zetel vestigen op adres van accountant

(tijd) - Vennootschappen kunnen hun maatschappelijke zetel voortaan weer op het adres van een accountant of belastingconsulent vestigen. Dat heeft de raad van het Instituut van Accountants en Belastingconsulenten beslist. Tot nu toe gold voor accountants en belastingconsulenten een deontologisch verbod. Dat verbod, ingegeven door de zorg om de onafhankelijkheid van het beroep niet in het gedrang te brengen, werd in 1998 bij KB nog bekrachtigd. De raad van het IAB waarschuwt accountants en belastingconsulenten niettemin erg voorzichtig te zijn. Als beslag wordt gelegd op activa van een vennootschap die haar maatschappelijke zetel op het adres van een accountant of belastingconsulent heeft, kan dat grote problemen veroorzaken voor die accountant of belastingconsulent. Hetzelfde geldt in geval van huiszoeking of faillissement. Als de betrokken accountant diensten verstrekt aan de vennootschap die op zijn adres haar maatschappelijke zetel heeft, dan mogen enkel diensten geleverd worden die verenigbaar zijn met de deontologische plicht van de accountant of belastingconsulent.BuitenlandsDeze mogelijkheid is goed nieuws voor buitenlandse bedrijven die wel een Belgische vennootschap kunnen oprichten maar geen personeel hebben in ons land. Zij zijn niet langer verplicht een kantoor aan te houden. Vennootschappen zijn ook vaak juridisch-financiële vehikels, zonder personeel of operationele activiteiten. In die omstandigheden kan de vestiging van de maatschappelijke zetel op het kantoor van een accountant of belastingconsulent bijdragen tot een hogere efficiëntie. KB