VENNOOTSCHAP - TABEL VERRIC

DE VERRICHTINGEN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN(procenten van het BNP) '70-'74 '75-'79 '80-'83 '84-'87 '88 '89 Beschikb. inkomen 9,0 7,0 7,2 10,0 11,5 12,4 Kapitaaloverdracht. 1,0 1,7 3,3 2,5 1,6 1,1 Investeringen 11,8 9,2 8,6 8,5 10,4 11,4 Net. financierings- behoefte (-) of vermogen (+) - 1,8 - 0,5 1,9 4,0 2,6 2,1 Bron : NBB