Vennootschap wordt steeds belast op verkregen voordelen

Vanaf het aanslagjaar 2004 geldt in de vennootschapsbelasting de regel dat verliezen van het belastbaar tijdperk niet compenseerbaar zijn met abnormale of goedgunstige voordelen die in het jaar zelf zijn verkregen. Tot het aanslagjaar 2003 kon dat enkel voor zover verliezen van vorige belastbare tijdperken in mindering werden gebracht.