Vennootschapsbelasting 1994: opgelet voor de wijzigingen!

(tijd) - Eerstdaags verschijnt het model van het aangifteformulier in de vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar '94 in het Belgisch Staatsblad en rollen de nieuwe formulieren van de persen. Rekening houdend met de verschillende nieuwe fiskale wetten is het raadzaam de wijzigingen die betrekking hebben op het aanslagjaar 1994 nog eens op een rijtje te zetten. (Fiktieve) onroerende voorheffing