Vennootschapsbelasting als incentive voor bedrijven

De vennootschapsbelasting is en blijft een zeer belangrijke vestigingsfactor voor bedrijven. Talrijk zijn de bedrijven die wegens een verhoging van de tarieven van de vennootschapsbelasting uitwijken naar een andere regio of land of aangetrokken worden door een bijzonder taxatieregime. Voor ons land staat het specifieke belastingstelsel voor de coördinatiecentra zowat model. Een land als Ierland, dat jarenlang gunsttarieven bood aan bedrijven die zich in het internationaal financieel centrum van Dublin vestigen, gaat nu nog een stapje verder met de uitbreiding van zijn gunsttarief - dat weliswaar wordt verhoogd van 10 naar 25 procent in de vennootschapsbelasting tot alle bedrijven.