Vennoten van een naamloze vennootschap kunnen best de statuten eens nakijken

(van een medewerker)