Advertentie
Advertentie

Veralgemeende eerstelijnsrechtshulp moet filter worden

(tijd) - De Kamer keurde donderdag het wetsontwerp goed dat de procedure voor kosteloze rechtsbijstand hervormt. De wet voert een onderscheid in tussen eerstelijnsrechtshulp en tweedelijnsrechtshulp. De bedoeling is dat mensen met juridische vragen in eerste instantie informatie, advies of praktische inlichtingen kunnen krijgen. Als hiermee hun problemen niet opgelost raken, kunnen ze een beroep doen op een advocaat om een omstandig juridisch advies of bijstand in het kader van een procedure of een geding te krijgen. De kosteloze verdediging van behoeftigen door advocaten bestond al ten tijde van de Franse koning Lodewijk IX. In België is het beginsel van rechtshulp sinds 1969 in het Gerechtelijk Wetboek opgenomen en sinds 1980 kunnen de advocaten-stagiaires die door de overheid worden aangesteld aanspraak maken op een financiële vergoeding.