Verankering geen topprioriteit voor minister Eric van Rompuy

BRUSSEL (tijd) - De verankering van het Vlaamse bedrijfsleven is voor Eric van Rompuy, de nieuwe Vlaamse minister van Economie, geen topprioriteit. Dat valt af te leiden uit zijn eerste, zij het korte, toespraak die hij donderdag hield en waarin hij zei dat de overheid alle bedrijven moet steunen, 'binnenlandse en buitenlandse'.Luc van den Brande, die als minister-president in de vorige Vlaamse regering bevoegd was voor het economisch beleid, legde sterk de klemtoon op de verankering van het Vlaamse bedrijfsleven.