Verbod op pluimveetentoonstellingen opgeheven

(tijd) - Minister van landbouw André Bourgeois heeft het verbod op verzamelen van pluimvee ter gelegenheid van wedstrijden of tentoonstellingen opgeheven. Sinds 19 juni zijn er immers geen nieuwe haarden van pseudo-vogelpest vastgesteld. Het verzamelen van pluimvee blijft wel onderworpen aan strikte voorwaarden: het moet gebeuren onder toezicht van een dierenarts, de organizatoren moeten een lijst bijhouden van de deelnemers en bij het pluimvee moet een certificaat van vaccinatie aanwezig zijn. Enkel pluimvee dat sedert minder dan drie maandan gevaccinceerd is, mag vervoerd, gecommercializeerd en verzameld worden.