Verbod op testen kernwapens stuit op veto India

(tijd) - Geen volmaakt akkoord. Dertig maanden onderhandelingen in de schoot van de VN-Conferentie voor Ontwapening in Genève hebben net niet geleid tot een algemeen verbod op het testen van kernwapens. India weigerde zijn handtekening te zetten onder het zogenaamde Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT) of Algemene Kernproefstop. Officieel zegt India de CTBT pas te zullen ondertekenen na afspraken over de geleidelijke ontmanteling van het nucleaire arsenaal van de vijf kernmachten. Maar in feite wil New Delhi de mogelijkheid behouden om kernwapens te ontwikkelen die kunnen worden ingezet tegen erfvijand Pakistan en buurland China.De wereld telt vijf officiële kernmachten: de Verenigde Staten, Rusland, China, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Er zijn ook drie zogenaamde drempellanden. Dat zijn landen die officieel geen kernwapens bezitten, maar minstens over de technologie beschikken om ze snel aan te maken. Het zijn Pakistan, India en Israël. Onder meer om te verhinderen dat deze drie kernwapens testen - een eerste stap in de richting van de uitbouw van een kernwapenarsenaal - lopen sinds januari 1994 in Genève onderhandelingen over een algemeen verbod op het testen van kernwapens, het zogenaamde CTBT-verdrag.