Advertentie
Advertentie

Verboden ontbindende voorwaarden

- Huwelijksbeding : Bekend is het artikel uit het algemeen reglement van het katholiek onderwijs waarbij de arbeidsovereenkomst onmiddellijk wordt stopgezet zodra de gezinstoestand onverenigbaar is met de wetten van de katholieke moraal. Trouwen met een gescheiden partner is volgens de katholieke moraal zon onverenigbaarheid. Het Hof van Cassatie oordeelde dat dergelijk beding een strijdig huwelijksbeding is. Verder stelde het Hof dat dergelijk huwelijk onmogelijk een dringende reden tot ontslag kan uitmaken. Een clausule waarbij huwen met een gescheiden partner leidt tot het verlies van de vastheid van betrekking, is dan weer wel toegelaten.- Pensioenbeding : Het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd als voorwaarde tot automatische beëindiging van een arbeidsovereenkomst is nietig. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, met als einddatum de pensioengerechtigde leeftijd, is in principe wel toegelaten.- Moederschapsbeding : De clausule die bepaalt dat het moederschap een einde maakt aan de arbeidsovereenkomst is nietig.- Beslag op loon : Het beding waarbij de werkgever zich het recht voorbehoudt een einde te maken aan de arbeidsovereenkomst zodra beslag wordt gelegd op het loon van de werknemer, is nietig.