Advertentie
Advertentie

Verbolgen ex-werknemers blokkeren DAF Westerlo

WESTERLO (belga/tijd) - Misnoegde ontslagen werknemers van DAF Westerlo blokkeerden gisteren de bedrijfspoorten. De aktie werd rond 14 uur opgeheven en verliep zonder incidenten. De direktie van de nieuwe NV DAF Trucks Vlaanderen riep de ex-medewerkers op om geen verzet te plegen tegen vroegere kollega's die het nieuwe bedrijf op gang willen krijgen. De vakbonden distantieerden zich van de aktie. De rechtbank van eerste aanleg van Geel verbood gisteren trouwens in kortgeding de bezetting van DAF Trucks Vlaanderen in Westerlo. De rechter stelde een dwangsom in van 10.000 frank per uur en per persoon. Het kortgeding was ingespannen door de direktie van DAF Trucks Vlaanderen. De uitspraak van de rechtbank had geen invloed op het afloop van de bezetting. Noch de bezetters, noch de rijkswacht waren op de hoogte van het vonnis toen de blokkade vrijwillig werd opgeheven.