Verbond voor meer banen in voormalige DDR

BONN (dpa) - De regering, het bedrijfsleven en de vakbonden in Duitsland hebben een verbond gesloten dat een eind moet maken aan de hoge werkloosheid in de ex-DDR. De drie mikken op een jaarlijkse banengroei in de ex-DDR van 100.000. De bonden en de werkgevers engageren er zich toe het nadeel van de relatief hoge loonkosten per eenheid product 'zo snel mogelijk' aan te pakken. Ook moeten de CAO's vaker per onderneming en niet zozeer voor de hele sector worden afgesloten.