Verbouw- en herbouwrecht voor zonevreemde bedrijven

(tijd) - Zonevreemde bedrijven in Vlaanderen krijgen het basisrecht om binnen het bestaande volume te verbouwen en te herbouwen, en kunnen via het instrument van het planologisch attest uitbreiden. De Vlaamse regering is het gisteren, in het kader van het Zomerakkoord, daar over eens geraakt.