Verbruik Amerikaanse auto's neemt toe

(tijd) - De nieuwe Amerikaanse auto's verbruiken sinds 1988 gemiddeld 6 procent meer brandstof. Dat blijkt uit een onderzoek van het Amerikaanse milieu-agentschap EPA. De toename van het verbruik vergroot de uitstoot van broeikasgassen. De personenwagens en lichte bestelwagens in de VS veroorzaken 5 procent van de totale uitstoot van het broeikasgas C02 in de wereld.