Verbruikers vrezen zwakke resultaten Uruguay- ronde

BRUSSEL (belga) - Volgens de Internationale Organizatie van Konsumentenbonden (IOCU) en het Europees Bureau van Verbruikersverenigingen (BEUC) zal het mislukken van de Uruguay-ronde of het aanvaarden van zwakke kompromissen zware gevolgen hebben voor de internationale handel en voor de wereldekonomie in het algemeen. Daarbij worden de ontwikkelingslanden en de landen van het vroegere Oostblok, dan de grootste slachtoffers. Vertegenwoordigers van IOCU en BEUC onderstreepten gisteren tijdens een perskonferentie dat de verbruikers vooral belang hechten aan een vermindering van de landbouwsubsidies, de afschaffing van het multivezelakkoord, betere anti-dumpingmaatregelen, lagere importtarieven, evenwichtige reglementen inzake de intellektuele eigendom en het uitwerken van hogere criteria voor de produkten.