Verbruikersorganisatie aangeklaagd voor handelspraktijken

(tijd) - De verbruikersorganisatie OIVO (Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties), die strijdt tegen consumentenbedrog, wordt ervan beschuldigd de wetgeving op de handelspraktijken niet na te leven. Serge Van Nuijs, zaakvoerder van het bedrijfsjuridisch kantoor Adjura België, diende tegen OIVO een klacht ingediend bij de dienst Controle en Bemiddeling van Economische Zaken. Eind 2005 bestelde Van Nuijs een boek op de website van OIVO, maar in januari ontving hij een bericht dat zijn bestelling pas kon plaatsvinden na voorafgaande betaling. Volgens Van Nuijs overtreedt de verbruikersorganisatie daarmee de wet op de handelspraktijken en met name de reglementering over verkoop op afstand.