Verbruikersorganisaties waarschuwen voor schoonmaakwoede

(tijd) - Informatiecampagnes moeten de consument aanmoedigen om intelligent om te gaan met hygiëne en minder bijtende en meer duurzame schoonmaakproducten te gebruiken. Die aanbeveling verbindt het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (OIVO) aan de resultaten van een enquête waarvoor het 486 mensen interviewde. Het centrum wijst vooral misleidende reclame voor schoonmaakproducten met de vinger.