Verbruiksprijzen EG + 0,7 % in januari

Wegens gevoelige stijgingen van de verbruiksprijzen in de meeste EG-lidstaten, beliep de gemiddelde stijging in de Gemeenschap in januari 0,7 % vergeleken met december 1988. In Portugal beliep de stijging 1,3 %; in Duitsland 1,1 %; in Spanje 1,0 %; in Italië 0,8 %; in Luxemburg 0,7 %; in Groot- Brittannië 0,6 %; in Denemarken 0,5 %; in Frankrijk en in België 0,4 % . Alleen in Nederland (- 0,9 %) en Griekenland (- 0,3 %) werden in januari dalingen vastgesteld, die echter uitsluitend aan seizoenverschijnselen toe te schrijven zijn: de winterkoopjes voor kleding en schoenen.