Advertentie
Advertentie

Verdeel en heers

Ze is er eindelijk, de lang verwachte vennootschapsbelasting. Het lijkt wel alsof de bedrijfswereld, samen met de liberale politici die daarmee hun voornaamse verkiezingsbelofte waarmaken, herademt. Het te bereiden gerecht was nochtans al langer bekend: bedrijven die meer dan 322.500 euro belastbare winst boeken, de 180.000 KMOs dus, betalen voortaan een basistarief van 24,98 procent in plaats van 28,84 procent, de overige 110.000 vennootschappen 33,99 in plaats van 40,17 procent. Alleen de ingrediënten bleven op zich wachten. De hele hervorming mocht de staatskas niets kosten, zodat er nog compenserende maatregelen dienden uitgevonden te worden. Die zijn nu ook bekend.De KMOs, algemeen beschouwd als de ruggengraat van de Belgische en Vlaamse economie, zullen van deze budgettaire compensaties, zoals de inperking van fiscale aftrekbaarheid, weinig last ondervinden. Het komt erop neer dat de 1.195 miljoen euro derving aan overheidsinkomsten onrechtstreeks zal worden bijgepast door de grote bedrijven. Zij gaan dus eigenlijk samen meer vennootschapsbelasting betalen. Alleen worden die compensaties gekanaliseerd over een wirwar van aftrekposten en bijkomende maatregelen, zodat niemand echt het gevoel heeft erdoor geviseerd te worden. Het verdeel-en-heersprincipe doet het blijkbaar nog steeds goed. Desondanks hoeft het niet te verwonderen dat het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) lang niet even enthousiast is als de Unie van Zelfstandige Ondernemers (Unizo).Hopelijk bekijken de buitenlandse bedrijven die hun zinnen hebben gezet op België als vestigingsland het niet op die manier. Precies dat is immers die grote belofte die deze belastinghervorming in zich draagt: een harmonisering van het Belgische belastingsysteem met de situatie in andere Europese landen. Zon vaart zal het wel niet lopen. De verlaging van de tarieven heeft vooral een signaalfunctie, ze speelt op perceptie. Het is overigens maar de vraag of de fiscale aftrekbaarheid van heel wat kosten die nu in ons land is ingevoerd, niet al veel langer bestond in onze buurlanden.Een tweede angel schuilt op het binnenlandse vlak. De sfeer van eensgezindheid en enthousiasme zou wel eens snel kunnen vervliegen wanneer de Vlaamse regering vasthoudt aan een initiatief dat ze al een hele tijd geleden aankondigde. De Vlaamse regering wil de milieuheffingen op afvalwater, die door de federale regering niet langer als fiscaal aftrekbaar worden beschouwd, omzetten in milieubijdragen. Op die manier zouden die kosten toch fiscaal aftrekbaar blijven. De vraag is of het Waals (en Brussels) Gewest zich bij deze fiscale asymmetrie zal neerleggen. Eerder al had de Waalse regering het moeilijk met het bijkomende tijdskrediet dat de Vlaamse regering wilde leggen bovenop de federale inspanning, ook al kwam dat ook Waalse werknemers in Vlaanderen ten goede. Uiteindelijk bewaarde premier Guy Verhofstadt de vrede door het Vlaamse initiatief over te nemen en uit te breiden voor het hele land. Met de begrotingscontrole voor het komende halfjaar achter de rug zal de federale regering niet erg happig zijn om ook deze keer de portefeuille open te trekken.Tom Michielsen