Verdeling Europese expansiesteun benadeelt Vlaanderen

HASSELT (tijd) - De gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij Limburg (GOM) wil dat de geplande verdeling van Europese expansiesteun tussen Vlaanderen en Wallonië voor de periode 2000-2005 drastisch wordt herzien in het voordeel van Vlaanderen. Wallonië moet de steun gebruiken om Waalse of buitenlandse bedrijven te steunen. In de periode 1995-1999 trok Henegouwen dankzij de Europese expansiesteun 135 nieuwe bedrijven aan. Liefst 54 bedrijven kwamen uit Vlaanderen. Die oneerlijke concurrentie moet stoppen, vindt de GOM Limburg.De Europese expansiesteun past in het Doelstelling II-beleid van de Europese Commissie. De laatste (uitloop)fase van dat programma loopt van 2000 tot 2006. Elke lidstaat moet een gebied aanduiden dat voor steun in aanmerking komt op basis van een aantal inwoners. Voor België gaat het om een contingent van 1,27 miljoen inwoners. De vorige federale regering Dehaene stelde de Europese Commissie een verdeling voor van 498.000 inwoners voor Vlaanderen en 771.000 inwoners voor Wallonië exclusief Henegouwen. Henegouwen krijgt steun uit een andere pot, met name het Doelstelling I-programma. In de periode 1995-1999 ontving Henegouwen 30 miljard en in de uitloopfase 2000-2005 wordt dat nog eens 25 miljard. Over het gebruik van deze gelden kreeg Henegouwen van Europa een slecht rapport. Een belangrijk deel van deze steun diende om Vlaamse bedrijven uit Vlaanderen weg te halen. Limburgs bestendig afgevaardigde en GOM-Limburg-voorzitter Piet Schiepers en administrateur-generaal Raymond van Ballaer toonden vrijdag tijdens een persconferentie met cijfers in de hand aan dat in de periode 1995-1999 54 van de 135 nieuwe bedrijven die zich in Henegouwen vestigden uit Vlaanderen kwamen. De Vlaamse bedrijven, goed voor 40 procent van het totaal, leverden 32,4 procent van de 5.800 nieuwe banen op. 'In plaats van een dynamisch acquisitiebeleid te voeren in het buitenland zoals wij, pikt men gewoon met grof geld bedrijven uit Vlaanderen weg', zei Schiepers.