Advertentie
Advertentie

Verdere isolering Karadzic drijft Bosnische en Kroatische Serviërs in elkaars armen

(tijd) - De barbaarse reaktie van de Bosnische Serviërs op de speldeprik die de NAVO hen vorige week donderdag bij het Bosnisch-Servische hoofdkwartier in Pale heeft toegediend, bewijst dat de NAVO luchtaanval pijn heeft gedaan en lijkt erop te wijzen dat de leiding van de Bosnische Serviërs in het nauw zit. De diplomatieke inspanningen om de Servische president Slobodan Milosovic ertoe te bewegen Bosnië-Herzegowina te erkennen en de Bosnische Serviërs verder te isoleren, drijven intussen de Bosnische en Kroatische Serviërs in elkaars armen. De oprichting van een 'Westservische staat' die uit deze toenadering zou kunnen volgen, kan het konflikt in ex-Joegoslavië enkel verscherpen. De pas afgezette premier van de zelf uitgeroepen Servische Republiek in Kroatië, Borislav Mikelic, heeft de oprichting van een 'Westservische staat' alvast bestempeld als een grote fout. Een dergelijke staat gaat net als een aansluiting van de Bosnische Serviërs bij de Bondsrepubiek Joegoslavië regelrecht in tegen het vredesplan van de Kontaktgroep voor Bosnië.