'Verdere staatshervorming moet Brussel leefbaar maken'

ANTWERPEN (tijd) - 'Wij als ondernemers hebben rechtstreeks belang bij een efficiënte staatsordening, en de huidige structuur is vatbaar voor tal van verbeteringen.' De Vlaamse werkgeversorganisatie VEV ziet er minstens drie. Allereerst heeft Vlaanderen nood aan meer fiscale autonomie om de economie aan te zwengelen. Ten tweede, de hervorming van de sociale zekerheid kan niet zonder federalisering van kinderbijslagen en gezondheidszorg. Maar vooral, met zijn huidige, autonome geweststatuut is Brussel ten dode opgeschreven.'Wij moeten als ondernemers in eigen boezem kijken, nagaan wat we zelf kunnen doen om in Vlaanderen een nieuwe groeidynamiek op gang te brengen. Een goed macro-economisch kader is noodzakelijk, maar niet voldoende. Bedrijven moeten zelf vernieuwen.' Zo klonk de oproep van het VEV, woensdag, op zijn congres over 'Innoverend Ondernemen'. Uit een onderzoek van de Vlaamse werkgeversorganisatie eerder dit jaar, blijkt dat er nog heel wat moet gebeuren. Amper 1,5 procent van de Vlaamse bedrijfsleiders heeft het aantrekken van risicokapitaal hoog op zijn prioriteitenlijstje staan. Bijna 73 procent probeert zijn marktpositie te verbeteren met bestaande producten op bestaande markten, 70 procent mikt op het opdrijven van de productiviteit.