Advertentie
Advertentie

Verdieping Schelde lost niet alles op

(tijd) - Het Nederlands-Vlaams akkoord over de Scheldeverdieping lost het toegankelijkheidsprobleem van de Antwerpse haven niet helemaal op: een verdere verdieping zal zich vroeg of laat opdringen. Wat wel vaststaat is dat ze een verdere belasting voor het ecologisch draagvlak van het estuarium betekent. Overigens zit er nog een addertje onder het gras: de lokale overheden in Zeeuws-Vlaanderen kunnen de uitvoering van het verdrag fel vertragen.'Als het maatschappelijk draagvlak ontbreekt, kan de uitvoering van elk groot projekt in gevaar komen'. Het was Henk Saeijs, hoofdingenieur-direkteur van de Rijkswaterstaat in Zeeland, die nog niet zo lang geleden dit waarschuwende vingertje opstak naar Vlaanderen. 'Vergist u zich niet in de strekking van de wet op de ruimtelijke ordening. De macht van een bestemmingsplan reikt ver. De Nederlandse overheid kan teoretisch de medewerking van lagere overheden afdwingen via een aanwijzingsprocedure, maar dat kost ook tijd en zal veel weerstand en beroepen oproepen'.