Verdonk wil op straat enkel Nederlands horen

(anp/tijd) - De Nederlandse minister van Vreemdelingenzaken en Integratie, Rita Verdonk, wil dat migranten verplicht worden Nederlands te spreken op straat. Dat is een van de regels die ze wil laten opnemen in een gedragscode voor de dagelijkse omvang tussen burgers. Die moet gebaseerd zijn op de Nederlandse waarden en normen. Andere uitgangspunten van de code zijn de gelijkheid tussen man en vrouw en een verbod op discriminatie.