Verdrag van Maastricht kan geratificeerd worden

BRUSSEL (belga) - De ministerraad heeft dit weekend het wetsontwerp goedgekeurd dat het Europees "Verdrag van Maastricht' ratificeert. De tekst werd voor advies naar de Raad van State gestuurd en moet later ook nog voor advies worden voorgelegd aan de gemeenschappen. De regering hoopt niettemin op een parlementaire goedkeuring vóór het einde van het jaar. De regering wil ook sneller werk maken van het omzetten van Europese richtlijnen in Belgisch recht. In de komende maanden zal hiertoe door buitenlandse zaken overleg worden gepleegd met de betrokken departementen. Het is de bedoeling de verschillende teksten vóór eind juni voor te leggen aan de ministerraad. De parlementaire behandeling kan dan eveneens vóór het einde van het jaar rond zijn. De ministerraad heeft er voorts mee ingestemd het gebouw aan de Koningstraat 56 in Brussel te verhuren aan de Westeuropese Unie (WEU). De WEU wil, zoals bekend, haar zetel overbrengen van Londen naar Brussel.