Verdringing op arbeidsmarkt speelt in twee richtingen

BRUSSEL (tijd) - Werkgevers die een functie vacant verklaren, werven in slechts de helft van de gevallen iemand aan die voldoet aan het opleidingsniveau dat ze oorspronkelijk voor ogen hadden. Een keer op vier heeft het nieuwe personeelslid een hoger diploma op zak dan gevraagd was. Maar 22 procent van de ondernemers moest genoegen nemen met iemand van een lager opleidingsniveau dan hij eerst had geëist, zo leert een onderzoek van het HIVA.Het Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA) voerde in opdracht van Upedi, de beroepsvereniging van uitzendkantoren, een studie uit naar de wervingskanalen waarvan Belgische bedrijven gebruik maken. Het onderzoek geeft een zicht op de vacaturemarkt in België. De 2.500 werkgevers die de HIVA-onderzoekers Jan Denys en Lieven Denolf ondervroegen, hadden samen 1.600 functies vacant. Omgerekend (het onderzoek gebeurde met kwartaalgegevens) betekent dit dat er over heel 1995 in totaal 320.000 jobs vrijkwamen (zowel vervangingen als extra jobs).