Verdrongen herinneringen bestaan niet

Psychologen die aan psychoanalyse doen, zijn als astronomen die in alle ernst beweren astrologie te praktiseren. Hans Crombag, hoogleraar emeritus in de rechtspsychologie van de Universiteit Maastricht, heeft uitgesproken ideeën. Hij aarzelt niet de academische goedgemeente daarmee op de kast te jagen. Ook de rechterlijke macht moet het ontgelden: Rechters zijn goed-gelovig en vooringenomen. Het zijn gevaarlijke gekken. Wij spraken met een beminnelijk, geestig en vooral erudiet man die bekent absoluut vrijzinnig te zijn maar regelmatig een kaarsje gaat aansteken voor de Madonna in de Maastrichter dom. Dat, vind ik, moet je in stand houden.Marc van Impe