Advertentie
Advertentie

Verdubbeling van extra lastenverlaging voor oudere werknemers

De bijdragevermindering die de overheid voor werknemers van 58 jaar of ouder toekent boven de structurele lastenverlaging wordt opgetrokken tot 1.600 euro per jaar en per werknemer. Het bedrag van 800 euro, dat de regering begin mei aankondigde, wordt verdubbeld omdat de beschikbare financiële ruimte voor de maatregel ruimer is dan toen werd aangenomen.Dat zei premier Guy Verhofstadt gisteren na afloop van de federale ministerraad. Begin mei maakte de premier bekend dat er dit jaar nog een pot van 253 miljoen euro voor patronale bijdragenverminderingen te verdelen valt.Een vierde van dit bedrag of 66 miljoen euro was nodig om bestaande initiatieven te financieren. Voor het verkleinen van de kloof tussen de lastenverlaging voor arbeiders en bedienden reserveert de regering dit jaar 81,8 miljoen euro. De verlaging van de socialezekerheidsbijdrage voor de jaarlijkse vakantie van arbeiders mag 61,9 miljoen kosten. Een klein miljoen euro wordt besteed aan de verlaging van de loonkosten van beschutte werkplaatsen.LaagBleef over: 42,3 miljoen euro die de ministerraad wil besteden aan de verdere verlaging van de lasten voor de 141.834 werknemers van 58 jaar of ouder die ons land volgens de RSZ telt. Maar uit het rekenwerk van de RSZ bleek dat de sociale lasten voor heel wat oudere werknemers door de bestaande structurele maatregelen al erg laag zijn, zodat een verdubbeling van het bijkomende forfait tot 1.600 euro de staat niet erg veel meer zal kosten. Minder dan niets aan sociale lasten betalen, kan toch niet, zo fluisterde de RSZ de regering in het oor. Dus kon de ministerraad de maatregel ter bevordering van de tewerkstelling van oudere werknemers nog een stapje verder duwen. RS