Advertentie
Advertentie

Verdwenen aandelen onverhandelbaar, eventueel zelfs waardeloos

De zogenaamde 'mythe van de verdwenen aandelen' werd grotendeels doorgeprikt door een arrest van het hof van beroep in Brussel van 23 mei 1996. Men nam in het verleden al te gemakkelijk aan dat het volstond gedurende enkele jaren niet met aandelen op de algemene vergadering te verschijnen, om aldus deze aandelen te doen verdwijnen uit het vermogen, en dus uit de nalatenschap in geval van een eventueel overlijden. Het was de verdienste van dit arrest er op te wijzen dat deze redenering fiscaal niet correct is: aandelen verdwijnen niet zo maar. Nu is het uiteraard wel mogelijk dat aandelen aan toonder ook daadwerkelijk verdwijnen, bijvoorbeeld. door brand, diefstal of eenvoudig verlies. Hoe moet de rechtmatige eigenaar daarop reageren ?Deze materie wordt geregeld door de wet van 24 juli 1921 op de ongewilde buitenbezitstelling van titels aan toonder (inmiddels herhaaldelijk gewijzigd). Deze wet kwam er vanuit het besef dat de gemeenrechtelijke regeling - 'bezit geldt als titel van eigendom...' - onvoldoende garanties bood aan de buitenbezitgestelde eigenaar van titels aan toonder. Alle Belgische aandelen aan toonder, inclusief de coupons, vallen binnen het toepassingsgebied van deze wet. Concreet kunnen dit enkel aandelen zijn van NV's en van CVA'S.