Veredeld zaaizaad heeft betere rechtsbescherming nodig

(tijd) - De intellectuele eigendom van nieuwe variëteiten van zaden voor land- en tuinbouw moet dringend beter worden beschermd, zo stelt een rapport van de Nederlandse Rabo-bank. Van zaadveredelaars wordt gevraagd dat ze grote bedragen investeren in de ontwikkeling van nieuwe variëteiten van zaden. Maar als die hogere investeringen geen betere bescherming krijgen, worden ze economisch onhaalbaar voor de zaadveredelaar.Met hun stelling over het boerenprivilege raken de onderzoekers van de Nederlandse Rabo-bank een voor de zadenbranche zeer gevoelig punt. Dit privilege laat zich als volgt omschrijven: boeren kopen zaad van een commerciële zaadveredelaar, zaaien dat uit, oogsten vervolgens, en zonderen dan uit die oogst voor zichzelf zaad af dat ze het volgende seizoen weer uitzaaien om daarvan weer te oogsten, enzovoorts. Die boeren betalen de zaadveredelaar maar één keer, daarna heeft de veredelaar financieel het nakijken.