Vereenvoudiging reduceert zelfstandigenpensioen

(tijd/belga) - Volgens CD&V-senator Jan Steverlynck leidt de administratieve vereenvoudiging van de berekening van de sociale bijdragen van de zelfstandigen tot een vermindering van het zelfstandigenpensioen. Volgens Steverlynck dreigen zelfstandigen, afhankelijk van het inkomen, op termijn 70 tot 150 euro netto per maand aan pensioen te verliezen.De nieuwe berekeningswijze trad op 1 januari in werking. Tot dan werd het netto belastbaar inkomen van de zelfstandigen eerst geïndexeerd en daarna omgezet in een fictief bruto inkomen (brutering). Daarop werden dan de sociale bijdragen berekend. Door de vereenvoudiging valt de brutering weg en wordt alleen nog het geïndexeerde netto-inkomen voor de berekening van de bijdragen in aanmerking genomen.De basis waarop de bijdragen worden berekend, is dus lager. Toch betalen de zelfstandigen evenveel bijdragen omdat het bijdragepercentage werd verhoogd. Maar omdat het pensioen volgens Steverlynck wordt berekend op de nieuwe en lagere basis, valt ook het pensioen lager uit. Steverlynck verwijt minister Daems daar geen rekening mee te hebben gehouden.In een reactie stelde minister Daems dat de administratieve vereenvoudiging neutraal zal blijven voor het zelfstandigenpensioen. Daarom zoekt hij samen met zijn collega van Sociale Zaken, Frank Vandenbroucke, naar een oplossing. Hij wees er op dat de vereenvoudiging er kwam op vraag van de Rijksdienst Sociale Verzekering Zelfstandigen, waarin de KMO- en middenstandsorganisaties zitting hebben. De regering aanvaardde de vereenvoudiging alleen op voorwaarde dat ze in alle opzichten financieel neutraal blijft, zei de minister nog.