Vereenvoudiging van regels sociale Maribel

(tijd) - De regering vervangt 22 koninklijke besluiten die de verlaging van de loonlasten in de non-profitsector regelen, door één enkel besluit. Premier Guy Verhofstadt kondigde dat gisteren aan als een eerste verwezenlijking van de nieuwe inspanning van de regering om voor meer administratieve eenvoud te zorgen. De stimulering van de tewerkstelling in de non-profit via lagere lasten op lonen wordt ook wel als sociale Maribel omschreven.De federale ministers van Werkgelegenheid, Laurette Onkelinx (PS), van Volksgezondheid, Magda Aelvoet (Agalev), en van Sociale Zaken, Frank Vandenbroucke (sp.a) zijn samen verantwoordelijk voor het project. Het moet tot meer eenvoud en transparantie in de sociale sector leiden.De huidige wirwar van regels zorgt volgens de regering voor heel wat betwistingen. De nieuwe regeling moet vanaf begin volgend jaar beterschap brengen. Voor de inwerkingtreden is het advies van de Nationale Arbeidsraad en de sociale partners nodig. Ongeveer 300.000 werknemers zijn via een of ander stelsel betrokken partij bij de sociale Maribel. De Fondsen Sociale Maribel kunnen na de invoering van de vereenvoudigde regels autonoom de aanvragen voor een lastenverlaging behandelen. Ze sluiten een resultaatsverbintenis met de overheid.De regering keurde gisteren ook een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de vrijstelling van bepaalde werkgeversbijdragen verlengt voor netto bijkomende aanwervingen voor wetenschappelijk onderzoek. De federale minister van Sociale Zaken, Frank Vandenbroucke (sp.a), wil de bestaande maatregel tot het einde van het jaar verlengen. Nieuwe overeenkomsten kunnen niet afgesloten worden. RS