Verenigde Naties stemmen in met conventie watergebruik

NEW YORK (afp) - De Algemene Vergadering van de VN heeft een conventie over de verdeling van water aangenomen. De conventie regelt het gebruik van rivieren die door meer dan één land stromen. De conventie is aangenomen met 103 stemmen voor, 3 tegen en 27 onthoudingen. Het grote aantal onthoudingen betekent volgens deskundigen dat het verdrag maar een beperkte uitvoerbaarheid zal hebben. Waarnemers menen dat landen die bezig zijn met projecten die botsen met de conventie deze waarschijnlijk niet zullen ratificeren.