Verenigde Staten verwachten in 2002 begrotingsoverschot van 3,7 miljard dollar

WASHINGTON (bloomberg) - Het Witte Huis heeft maandag een begrotingsvoorstel ingediend voor het begrotingsjaar 1997 dat op 1 oktober start. Volgens deze voorstellen zal het Amerikaanse begrotingstekort in 1997 uitkomen op 160,6 miljard dollar tegenover een tekort van 154,4 miljard dollar tijdens het lopende begrotingsjaar 1996. Na 1997 zal het tekort afnemen. Voor 2002 wordt een overschot voorspeld van 3,7 miljard dollar.De begrotingsplannen omvatten een verlaging van de belastingen met 130 miljard dollar gespreid over zeven jaar, een belastingaftrek voor elk kind ten laste en voor kinderen die hoger onderwijs volgen. Kleine bedrijven zullen ook minder belastingen moeten betalen. Er komt geen verlaging van de belasting op meerwaarden.