Vereniging toezichthouders licht ratingbureaus door

(tijd) - De Europese vereniging van financiële toezichthouders CESR (Committee of European Securities Regulators) onderzoekt of er een nieuw wetgevend kader nodig is voor de ratingbureaus Standard & Poor's, Moody's Investors Service en IBCA. De toezichthouders maken zich zorgen over de enorme macht die de agentschappen hebben op de financiële markten.