Vereniging van gemeenten vraagt uitstel voor deelname in Telenet en Electrabel

(tijd) - De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) vraagt de gemeenten de eerstvolgende maanden geen beslissing te nemen over een participatie in Electrabel en/of Telenet Vlaanderen. De VVSG wil dat een studiesyndicaat beide dossiers eerst nader onderzoekt.De gemengde intercommunales en de erbij aangesloten gemeenten dienen zich uit te spreken over de vernieuwing van hun statuten. Een onderdeel daarvan is de verankering van de Belgische energiebevoorrading, via een participatie van de gemeenten in Electrabel (5 procent) en Distrigas (25 procent).