Advertentie
Advertentie

Verfrissend gewetensonderzoek aan de UIA

Regio Antwerpen zoekt strategie voor 2000ANTWERPEN (tijd) - "Als wij in het jaar 2000 nog tot de vooraanstaande gebieden van Europa willen behoren, moet onze strategie nu worden vastgelegd. Van belang is dat wij niet alleen onze geografische, maar ook onze ekonomische situering als troef kunnen uitspelen.' Dat zei vrijdag tot besluit van een studiedag "Regio Antwerpen 2000', provinciegoeverneur A. Kinsbergen. In de voorbije decennia werd Antwerpen een transportcentrum zonder weerga. Nu moeten wij er een even belangrijk knooppunt voor data- en telekommunikatie van maken, zei de goeverneur. Om Antwerpen een duidelijker algemeen imago te geven moet er een centraal marketing- bureau komen met een koördinatiefunktie. Dat moet, naar het voorbeeld van Singapore, een public-relations-campagne voeren in de internationale media. Tegelijk moeten nieuwe produkten op de markt worden gebracht en bestaande goederen en diensten tegen konkurrentiële voorwaarden worden aangeboden. Dat kan alleen via innovatie.