Vergadering Fed

(tijd) - De Amerikaanse centrale bank (Fed) evalueert vandaag haar monetair beleid. Economen verwachten dat de Fed de rente met 25 basispunten optrekt tot 2,5 procent. Ook de invoering van een inflatiedoelstelling staat op de agenda, maar daarover wordt wellicht geen beslissing genomen.